Wanneer IVH

Mijn specialiteit ligt op het gebied van persoonlijke coaching, loopbaanbegeleiding en jobmarketing (ook wel sollicitatiebegeleiding genoemd, dat wil zeggen het daadwerkelijk vinden van de gewenste baan d.m.v. gerichte acties).

Veranderingen kunnen bijvoorbeeld op je pad komen door:

– een reorganisatie – maar wat nu?

– een conflict – ik wil hier weg!

– verlies van een dierbare – hoe moet het nu verder met mijn werk?

– ziekte – ik kan of wil mijn huidige werk niet langer meer doen.

– gezinsuitbreiding – hoe kan ik het allemaal combineren?

– een droomwens – ik wil ander werk!

Veranderingen ontstaan door velerlei oorzaken. Ik vind het een uitdaging om mensen te begeleiden voor, tijdens of na een verandering. Wat zeker is, is dat al deze veranderingen een stevige wissel kunnen trekken op je loopbaan, op je toekomstverwachtingen en op je leven zelf. Om een volgende stap te kunnen maken is het in de eerste plaats belangrijk dat je zelf de beslissing neemt om de verandering onder ogen te zien. Hoe moeilijk en hoe lastig het ook is. Je hoeft het gelukkig niet allemaal alleen te doen. Ik kan je begeleiden bij het maken van keuzes, bij het nemen van beslissingen en het uitvoeren van deze beslissingen.

Individuele begeleiding, op maat gemaakt en in jouw eigen tempo!

Het koersonderzoek waarmee ik werk bestaat uit 7 gesprekken waarbij eerst gekeken wordt naar het verleden, wat heb je allemaal gedaan, wat heeft je gebracht tot wie je nu bent en hoe heb je eerdere keuzes gemaakt. Dan een stuk over het hier en nu, wat doe je nu, wat geeft je energie en wat niet. Vervolgens kijken we toekomstgericht, wat zou je graag willen doen? Wat geeft jou vitaliteit, bezieling en energie en hoe kun je dit vormgeven in een nieuwe baan of door middel van het uitdiepen van andere taken of het verleggen van de accenten in je werk.

Door het koersonderzoek krijg je meer inzicht in je werkleven en voel je vaak vitaliteit en veerkracht weer terugkeren.

Het koersonderzoek kan desgewenst uitgebreid worden met een aantal workshops waarin we jouw gewenste baan ook daadwerkelijk gaan vinden. In deze workshops passen we je CV aan, leer je te netwerken en geef ik een sollicitatietraining op maat.