Outplacement

Van outplacement spreken we indien een medewerker vrijwillig of gedwongen de organisatie gaat verlaten.

Een outplacement traject kent meestal 4 fasen:
– verwerking van het vertrek, het afscheid
– loopbaan (her)oriëntatie
– onderzoek naar arbeidsmarktmogelijkheden
– sollicitatiebegeleiding

Het resultaat:

Van werk naar werk!